FUTURISTIC TECHNOLOGIES
Guiliani Slam shut off Valve

Guiliani Slam shut off Valve

Send Inquiry

Guiliani Slam shut off Valve

Guiliani Slam Shut-off Valve MB20/6B, Size 20mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB25/6B Size 25mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB32/6B Size 32mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB40/6B Size 40mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB50/6B Size 50mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB65/6B Size 65mm

Guiliani Slam Shut-off Valve MB80/6B Size 80mm